Trädfällning Växjö & Värnamo

Vi kan allt inom Trädfällning

Trädfällning Växjö & Värnamo

Vi kan allt inom Trädfällning

Trädfällning Växjö & Värnamo

Har du ett eller flera träd som står dumt till? Nära ditt eller nära grannens hus? Då kan vi på ett säkert sätt klättra upp i trädet och fälla det bit för bit från toppen! Vi fäller även träd på traditionellt sätt med god precision. Vi utför allt från enkel trädfällning till avancerad nedtagning av mycket svåra träd.

Känner du att du behöver vår kunskap och hjälp, tveka iså fall inte på att slå en signal för att få en kostnadsfri offert! Ute till höger kan du läsa mer i detalj om våra olika tjänster! 

Vi utför fällning av träd som står dumt till bland byggnader. Det utför vi genom att så kallat sektionsfälla. Det vill säga att vi tar ner trädet bit för fit genom att klättra upp i det med klätterutrustning. Eftersom vi tar ner trädet i sektioner så genomförs det på ett säkert sätt utan att fälla på någonting. Ofta är man två som jobbar vid sektionsfällning. Då står den ena medarbetaren på marken och hjälper till med att hålla emot, styra och vinscha ner stora grenar så att de inte faller okontrollerat och förstör. Vi har självklart också utbildningar och certifikat samt ansvarsförsäkring som krävs för att få utföra arbete på detta sätt.

Har du någon gång försökt ta bort en stubbe? Om du har det så vet du hur jobbigt det är. Vi på Profavent hjälper dig istället. Vi tar oss in till stubben utan att göra någon åverkan i trädgården. Maskinen fräser sedan sönder stubben till spån som är betydligt lättare att ta hand om. Vi fräser även bort häckar och rötter som är oönskade i trädgården. Vi erbjuder också stubbfräsning av stubbar som blir kvar efter fällningen. Priset beror helt på hur stor stubben är i diameter.

Precisionsfällning använder vi oss utav när vi kan fälla hela trädet från marken. Det gör vi när vi vet att det inte finns någon risk att vi kan träffa något. Men oftast så behöver man klättra när det står bland byggnader och använda sig av sektionsfällning.

Vi kan självklart också erbjuda röjning i skogen. Allt ifrån plantröjning till underröjning eller röjning helt enligt kundens önskemål. Röjning är när du fäller träd och lämnar dem på marken för att förmultna. Du behöver röja plant- och ungskog för att du ska få ett bra ekonomiskt utfall. Beroende på hur skogen ser ut och vad du har för mål med skogen kan du röja på olika sätt.

Trädfällning

Trädfällning Växjö

Trädfällning

Trädfällning Växjö

Trädfällning

Trädfällning Växjö

© Copyright Profavent AB